หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 46
  22 ม.ค. 2567    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 36
  13 ธ.ค. 2566    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2566 35
  23 พ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลกระสัง 40
  22 พ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 35
  15 พ.ย. 2566    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 32
  24 ต.ค. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 41
  20 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 35
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 102
  10 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516688 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน