หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายสุขอนันต์ เชาว์ชัยพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายชัยอนันต์ ควรอาจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายกฤตภาส ทองอารยกุล นายเวง อิทธิอมรกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายสมศักดิ์ ดีโพธิ์กลาง นายสุขอนันต์ เชาว์ชัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายชัยอนันต์ ควรอาจ นายมานพ สัมมาวรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายอดิศร เกือรัมย์ นายบุญธง สมบูรณ์การ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง
 
นายบุญเสริม นุการรัมย์ -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายธรรมรัตน์ สมบูรณ์การ นายทวิท สุมานิตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516615 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน