หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 



รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 16
  27 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 12
  25 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 11
  27 พ.ย. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 12
  30 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 10
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 13
  8 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 13
  25 ก.ค. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 12
  29 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 108
  27 เม.ย. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 95





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516660 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน