หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19
  18 เม.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 39
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 43
  4 มี.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 51
  14 ม.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37
  28 ธ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 54
  15 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 4 33
  11 ต.ค. 2564    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 37
  11 ต.ค. 2564    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 37
  11 ต.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334188 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน