หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23
  10 เม.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10
  28 ก.พ. 2566    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 58
  10 ม.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 39
  9 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 37
  12 ต.ค. 2565    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 86
  11 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 63
  6 ก.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 83
  18 เม.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 100
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 446193 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน