หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 21
  10 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน 25
  3 เม.ย. 2566    รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 เดือนแรก) 14
  9 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 14
  2 พ.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 20
  25 ต.ค. 2565    แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 96
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 98
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 84
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426921 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน