หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2566    การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ 11
  23 ส.ค. 2566    ประกาศ เรื่องประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง 77
  23 ส.ค. 2566    ประกาศ การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ 11
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 46
  8 ธ.ค. 2565    ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกระสังอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 47
  8 ธ.ค. 2565    ให้เจ้าของป้ายที่่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกระสังอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 30
  30 พ.ย. 2565    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 39
  30 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 42
  15 พ.ย. 2565    อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 60
  3 ต.ค. 2565    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 76

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 446157 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน