หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25
  27 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 43
  14 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 171
  29 ธ.ค. 2560    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 149
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 1-60 147
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 61-120 151
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 121-180 149
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 181-222 139
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 446177 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน