ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

การเมืองการบริหาร

เวลา : 23 มี.ค. 2559 17:15 น. | เขียนโดย : แอดมิน
เทศบาลตำบลกระสังได้แบ่งการบริหารการปกครองในชุมชนออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่
 • ชุมชนบ้านกระสัง
 • ชุมชนคุ้มแสนสุข
 • ชุมชนตลาดใต้
 • ชุมชนท่าสว่าง
 • ชุมชนตลาดเหนือ
 •  

  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
  ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และ รองนายกเทศมนตรี 2 คน อยู่ตำแหน่งคราวละ 4 ปี

   

  การบริหารงานภายในเทศบาลตำบลกระสัง แบ่งออกเป็นฝ่ายการงานต่าง ๆ ดังนี้
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองการศึกษา
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  

  เทศบาลตำบลกระสัง มีพนักงานเทศบาล จำนวน 26 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 คน และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 20 คน

   

  การคลังเทศบาล ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลได้ประมาณการ รายรับไว้ทั้งสิ้น 31,000,000 บาท แยกเป็นรายรับทั่วไป 18,000,000 บาท รายได้จากเงินอุดหนุน 13,000,000 บาท และประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 31,000,000 บาท โดยแยกเป็น รายจ่ายประจำ 27,730,200 บาท รายจ่ายเพื่อการลงทุน 3,269,800 บาท
  เทศบาลตำบลกระสัง


  คลิกเพื่อดูแผนที่
  ข้อมูลติดต่อบริษัท
  TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
  EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
  Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
  ติดตามเรา