ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เวลา : 23 มี.ค. 2559 21:49 น. | เขียนโดย : แอดมิน
ค้นหาข่าว : กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อข่าวที่ท่านต้องการค้นหา เช่น "ราคาวัสดุการศึกษา"
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามจุดต่างๆในเขตเทศบาล
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในโรงเรียนเทศบาลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในกิจการของเทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนโชคชัย ต่อจากโครงการเดิมฯ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างฯ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ช่วงที่1และช่วงที่3
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 15
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 7
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประมูลเช่ากำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดกันฝนฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรฯ ถนนศร
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล10 ซอย 2ฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา(เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับโครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียนเทศบาลกระสัง
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ท.3 ช่วงที่1 และ 2
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดกันฝนฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บริเ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาประบปรุงผิวจราจรแอลฟัล
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเท
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 โครงการฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และท่อร
ประกาศสอบราคาโครงการ 6 โครงการ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างงานภายในเขต
ประกาศสอบราคาโครงการ 4 โครงการ
ประกาศสอบราคาขายทอดตลาด
ประกาศสอบราคาขุดลอกและปรับปรุง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอก
ประกาศสอบราคาวัสดุการศึกษา
ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง ๔ โครงการ
ประกาศสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสอบราคาก่อสร้างลาน คสล.ตลาดศรีปราโมทย์ฝั่งทิศตะวันตก
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ประกาศสอบราคาก่อสร้างลาน คสล.ตลาด
เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อบริษัท
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา