ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เวลา : 21 มี.ค. 2559 00:45 น. | เขียนโดย : แอดมิน
1. ถนน
ถนน มีจำนวน 18 สาย ระยะทางรวม 17.7 กิโลเมตร แยกเป็นถนนลาดยาง 3.599 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.556 กิโลเมตร และถนนหินคลุก 1.04 กิโลเมตร

 

2. การประปา
ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลกระสังดำเนินการโดยสำนักงานประปาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ 1,457 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 1,300 ลบ.ม. ต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ 1,200 ลบ.ม. ต่อวัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ห้วยสวาย ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลกระสัง ประมาณ 3 กิโลเมตร

 

3. การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกระสังเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง ส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างตามถนนหนทาง ตรอก ซอยเท่านั้น

 • จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกระสัง ประมาณ 1,457 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.27
 •  

  4. การระบายน้ำ
  ถนนที่มีทางระบายน้ำ ระยะทางรวม 18,172 เมตร แบ่งเป็น

 • ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คศล. 0.80 เมตร ความยาว 11,376 เมตร
 • ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. 0.60 เมตร ความยาว 2,626 เมตร
 • รางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว 2,331 เมตร
 • ร่องระบายน้ำ ความยาว 1,839 เมตร
 • เทศบาลตำบลกระสัง


  คลิกเพื่อดูแผนที่
  ข้อมูลติดต่อบริษัท
  TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
  EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
  Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
  ติดตามเรา