ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

สภาพเศรษฐกิจ

เวลา : 23 มี.ค. 2559 16:21 น. | เขียนโดย : แอดมิน
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลกระสัง แบ่งออกเป็นโซนได้ดังนี้ คือ หมู่ที่ 9 เป็นเศรษฐกิจในเชิงการค้า การพาณิชย์ มีตลาดสด 3 แห่ง สถานที่ประกอบการค้า 69 แห่ง ศูนย์การค้า (ทวีกิจ) 1 แห่ง สถานบริการน้ำมัน 3 แห่ง สถานประกอบการด้านบริการ ได้แก่ ธนาคาร 3 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร 44 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 1 ล้านบาท) 2 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าวในชุมชนและโรงผลิตหัวไชโป้ว มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานตั้งแต่ 10 - 49 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10 - 50 ล้านบาท) 1 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าวสหชัยพืชผล ด้านการเกษตรมีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด พืชสำคัญที่ปลูก คือ ข้าว ผัก และผลไม้บ้างเล็กน้อย มีการทำปศุสัตว์บางส่วน คือ การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย เช่น สุกร เป็ด ไก่
เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อบริษัท
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา